×
Wybierz język
 

15 lipca 2020
#stopturow
 

Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”

14 lipca 2020 roku Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrywała petycję w sprawie niebezpieczeństwa utraty wody pitnej w czeskim regionie Libereckim w związku z rozbudową kopalni węgla brunatnego Turów. Cztery dni wcześniej PGE potwierdziło plany przedłużenia koncesji do 2044 roku. Spółka nie widzi potrzeby wypłaty rekompensat poszkodowanym Czechom, którym kopalnia odbiera dostęp do wody pitnej. 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Petycji zabierający głos europosłowie i europosłanki jednoznacznie ocenili znaczenie problemów poruszanych w petycji mieszkańców czeskiego regionu Liberec oraz konieczność zagwarantowania przestrzegania przepisów prawa unijnego przez wszystkie kraje członkowskie UE. Odkrywka Turów łamie przepisy unijne w tym Ramową Dyrektywę Wodną i dyrektywę w sprawie odpowiedzialności za środowisko. Działanie strony polskiej dążące do przedłużenia koncesji wydobywczej jest także sprzeczne z unijną polityką klimatyczną.

„Negatywny wpływ wydobycia węgla wykracza poza granice państw. Jak możemy zrealizować zapisy porozumienia paryskiego, jeżeli pozwolimy kopalni Turów działać do 2044 roku? Komisja petycji powinna wystosować rezolucję we współpracy z komisją środowiskową, aby dać mocny przekaz, jakie jest stanowisko UE” – mówiła europosłanka Anna Cavazzini.

„Komisja Europejska powinna podjąć niezwłoczne działania w obronie praw europejskich, takie jak rozpoczęcie procedury naruszenia. Mamy tu do czynienia z naruszeniem prawa do zdrowia i dostępu do wody pitnej. Naruszone zostały też dyrektywy europejskie. To ogromna niespójność: mówimy Europie o nowym czasie dla polityki, Zielonym Ładzie, a jedno z państw członkowskich wybiera model, który sprzeciwia się tym celom” – dodała europosłanka Cristina Maestre Martín de Almagro.

Europosłowie uznali, że Komisja Europejska i Parlament Europejski pilnie powinny zająć się petycją i skargą złożoną w Komisji Europejskiej i przyspieszyć procedury. Chcą także skierować petycję do Komisji PE ds. środowiska ENVI.

Odmienne zdanie w tej sprawie mieli jedynie europosłowie z Polski. Anna Zalewska i Kosma Złotowski, stwierdzili, że Turów nie ma wpływu na stan wód w regionie, problem jest wyimaginowany, a kontynuacja wydobycia nie jest sprzeczna z celami porozumienia paryskiego[1]. Anna Zalewska dodała, że „Polacy, Czesi i Niemcy z niepokojem obserwują rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Nie ma zgody na to polskiego rządu, czeskiego rządu i niemieckiego rządu. Te rządy absolutnie ze sobą współpracują”. Wydaje się, iż Zalewskiej umknął fakt, że rząd czeski wniósł właśnie sprawę przeciwko Polsce do Komisji Europejskiej, która może mieć finał w https://www.stopturow.com/pl1.php?dzial=2&kat=14&art=42">Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

Polscy europosłowie zdają się zaciekle bronić interesów Polskiej Grupy Energetycznej. https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Raporty-biezace/21-2020">PGE 10 lipca odpowiedziała na pytania dotyczące Turowa zadane przez akcjonariusza Jakuba Gogolewskiego podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2020 r., zaznaczając m.in. że „w celu zagospodarowania całości udokumentowanych zasobów przemysłowych złoża, oraz wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego kopalni i elektrowni, PGE GiEK S.A. zamierza wystąpić z wnioskiem o przedłużenie koncesji do roku 2044”. Ponadto spółka „PGE nie widzi potrzeby zawiązywania rezerw na wypłatę rekompensat” dla poszkodowanych działalnością odkrywki Czechów, których Turów pozbawia dostępu do wody pitnej.

Komisję Europejską reprezentował Aurel Ciobanu Dordea, który stwierdził, że KE ma wystarczająco dużo informacji dla dobrego zrozumienia tej sprawy. Przez kolejne sześć miesięcy Komisja planuje przeprowadzenie procesu „moderowania” dyskusji między Polską a Czechami na podstawie art. 12 europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Komisja Petycji postanowiła zapytać Polskę i Komisję Europejską o wszystkie szczegóły dotyczące rozbudowy kopalni w Turowie i zbadać sprawę dalej.

1. Polska powinna odejść od węgla do 2030 roku, by zrealizować cel porozumienia klimatycznego. Kompleks Turów ma działać do 2044 r. 

 

×
 
stopturow
Raport dotyczący wpływu Turowa na wody w Saksonii, nie uszedł uwadze opinii publicznej w (...)
Wydobycie i spalanie węgla z odkrywki Turów to problem międzynarodowy. Po pierwsze dlatego, że (...)
Czechy przesłały do Komisji Europejskiej skargę w związku z rozbudową polskiej kopalni węgla brunatnego (...)
Związkowcy z kopalni  i elektrowni Turów narzekają na brak otwartej komunikacji z Polską Grupą (...)
Polska Grupa Energetyczna jeszcze niedawno publicznie negowała naukowe stanowisko w sprawie zmian klimatu, i (...)
Setki ludzi zebrały się 30 sierpnia, aby wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego wydobycia w (...)
30 sierpnia 2020 na Trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec odbył się protest przeciwko (...)
Polska strona wciąż nie chce przyznać, że Turów wpływa na stan wód podziemnych w (...)
więcej
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe